Gemeente Stekene

Personen met een handicap - premie

Heb je een handicap? Dan heb je recht op een gemeentelijke premie vanaf de geboorte tot en met het jaar waarin je de leeftijd van 64 jaar bereikt. De premie bedraagt 100 euro per jaar.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze gemeentelijke premie moet je:

  • op 1 januari van dat kalenderjaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Stekene.
  • een kopie van een attest (geldig tot minstens 1 januari van dat kalenderjaar) van een Kinderbijslagfonds, waaruit blijkt dat men recht heeft op de bijkomende bijslag voor mindervalide kinderen
  • een kopie van een attest (geldig tot minstens 1 januari van dat kalenderjaar) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van één van de tegemoetkomingen voor gehandicapten die door het Ministerie worden voorzien, of waaruit blijkt dat men een invaliditeit heeft

Subsidiereglement

Klik hier voor het subsidiereglement 'Sociale Premies'.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in. Je vindt dit onderaan bij 'Downloads' of rechts bij 'Digitaal loket' (= digitaal formulier). Je kan deze aanvraag indienen bij Team Gezin, Welzijn en Gezondheid, vanaf 1 januari tot en met 31 oktober.

Meer info

Wens je hierover meer info? Contacteer dan team Gezin, Welzijn en Gezondheid, Kerkstraat 14 in Stekene, T 03 790 03 63 of E gezin@stekene.be.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP