Gemeente Stekene

Personen met een handicap - premie

Heb je een handicap? Dan heb je recht op een gemeentelijke premie vanaf de geboorte tot en met het jaar waarin je de leeftijd van 64 jaar bereikt. De premie bedraagt 100 euro per jaar.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze gemeentelijke premie moet je op 1 januari van dat kalenderjaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Stekene.

Meer info

Hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Neem gerust contact op met team Gezin, Welzijn en Gezondheid, Sociaal Centrum, Kerkstraat 14, 03 790 10 40 of E info@stekene.be.

Neem dan zeker mee:

  • een kopie van een attest (geldig tot minstens 1 januari van dat kalenderjaar) van een Kinderbijslagfonds, waaruit blijkt dat men recht heeft op de bijkomende bijslag voor mindervalide kinderen
  • een kopie van een attest (geldig tot minstens 1 januari van dat kalenderjaar) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van één van de tegemoetkomingen voor gehandicapten die door het Ministerie worden voorzien, of waaruit blijkt dat men een invaliditeit heeft
  • identiteitskaart(en)
  • rekeningnummer

Subsidiereglement

Klik hier voor het subsidiereglement 'Sociale Premies'.

Procedure

Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier onderaan bij 'Downloads' of rechts bij 'Digitaal loket' (= digitaal formulier). Je kan deze aanvraag indienen vanaf 1 januari tot en met 31 oktober.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP