Gemeente Stekene

Missie en visie

De missie, visie en waarden geven weer wat we als organisatie nastreven en welke waarden we daarbij willen uitdragen.

Missie

Op lokaal vlak bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Visie

Wij doen dit door:

• het verzekeren van burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden
• als landelijke gemeente met sterke demografische groei een dynamisch beleid te voeren
• dicht bij de mensen een professionele dienstverlening te verstrekken
• zich te profileren als een gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen in een oase van rust en groen

Waarden

Wij zijn

• klachtgericht
Wij benaderen klanten als een volwaardige partner en staan open voor hun klachten en feedback
• betrokken en handelen kwalitatief
Wij stellen ons samen met anderen borg voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie
• professioneel
Wij committeren ons aan hoge standaarden bij de uitoefening van ons werk en onze voortdurende ontwikkeling
• open
Wij hechten aan transparante communicatie en leggen maatschappelijke verantwoording af over
onze activiteiten

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP