Gemeente Stekene

Financieel directeur

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:
• het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
- het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan
- het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijks budget en van de budgetwijzigingen
- het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
• het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
• het verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin
• het thesauriebeheer.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
• de wettigheids- en regelmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact (visum)
• het debiteurenbeheer, inzonderheid invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP