Gemeente Stekene

Algemeen directeur

Wim Mommaers is algemeen directeur van het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Stekene.

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke bedrijfsvoering en heeft onder andere volgende hoofdtaken: 

  • Leidt en coördineert de gemeentelijke diensten, en is voorzitter van het managementteam.
  • Is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • Adviseert de politieke organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • Bewaakt de wettelijkheid en de beginselen van behoorlijk bestuur.
  • Is verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing.
  • Vormt de spilfiguur binnen de officiële communicatie.

.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP