Gemeente Stekene

Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe doe je jouw aanvraag?

Je bent

  • notaris: Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.
  • vastgoedmakelaar: Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: Je kan enkel nog een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.
Belangrijk!
  • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 125 euro per kadastraal perceel + een bijkomende platformretributie.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Tijdig je aanvraag indienen, is de boodschap, rekening houdend met de gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.
  • Het zal niet mogelijk zijn om via het Vastgoedinformatieplatform ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Hou hiermee rekening bij het indienen van de aanvraag.
  • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Dan heb je één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter geïnformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan je ons bij inhoudelijke vragen, specifieke vragen of interpretaties contacteren via bouwenenwonen@stekene.be.
Meer info

Publiek toegankelijke loket

Via deze link kan je (niet-gemeentelijke) ruimtelijke plannen raadplegen die in Stekene van toepassing zijn.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP