Gemeente Stekene

Organogram

Het organogram geeft de structuur van onze organisatie weer. Het geeft schematisch weer hoe de organisatie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is opgedeeld in teams en diensten, met elk een specifiek takenpakket, en de verhouding ertussen.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP