Gemeente Stekene

Beheersovereenkomst gemeentebestuur en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn autonome besturen met specifieke opdrachten die zich tot de inwoners van Stekene richten. Het zijn formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen met eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel.

Vanuit een behoorlijk bestuur beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie teneinde een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden.

Om die redenen wordt op basis van artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur een beheersovereenkomst afgesloten.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP