Gemeente Stekene

Meldingen

Merk je een put in de weg op, zie je zwerfvuil in de straat of een verstopt rioolputje? Of wil je een ander probleem melden? Geef het ons door, wij lossen het voor je op.

Meer info

Je kan ons een bepaalde tekortkoming signaleren via telefoon (T 03 790 02 11), per brief of per mail naar info@stekene.be (download hiervoor de meldingskaart onderaan), langskomen in het gemeentehuis tijdens onze openingsuren. Vermeld altijd je rijksregisternummer, zo kunnen we je op de hoogte houden.
We behandelen je melding zo spoedig mogelijk en brengen je ook op de hoogte van de afhandeling ervan.

Een aantal meldingen worden door andere overheden verholpen:

- Straatverlichting: www.straatlampen.be of T 0800 6 35 35

- Gas en elektriciteit: www.fluvius.be of T 078 35 35 34

- Drinkwatervoorziening: www.dewatergroep.be

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP