Gemeente Stekene

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen (het uitvoerend orgaan van de gemeente) telt een burgemeester en 5 schepenen, waarvan één ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP