Gemeente Stekene

Vast bureau

Sinds januari 2019 bestaat het vast bureau uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester is ook de voorzitter van het vast bureau.

 

Hoe werkt het vast bureau ?

 Het vast bureau vergadert wekelijks op maandag, in aansluiting aan het college.

De zittingen zijn besloten.

De belangrijkste taak van het vast bureau is het voorbereiden van de OCMW-raad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het budget.

 De lijsten met een beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau kan je vinden onder “Bekendmakingen” -> Besluitenlijsten

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP