Gemeente Stekene

Bijzonder comité voor sociale dienst

De leden en voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst werden aangeduid door de OCMW-raad en zijn evenredig verdeeld over de fracties binnen de OCMW-raad:

Naam Mandaat Fractie
Grietje Cortebeek voorzitter GeBe
Rita De Plukker lid GeBe
Rudi De Boever lid GeBe
Ilse De Schepper lid GeBe
Annette Vogels lid GeBe
Mireille Meuleman lid Groen
Constant Du Four lid Groen
Christiaan Goossens lid CD&V
Alfons Weymeis lid Vlaams belang

Hoe werkt het Bijzonder comité voor de sociale dienst ?

 Het Bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor o.a. de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

 De vergaderingen van het Bijzonder comité voor de sociale dienst vinden twee keer per maand plaats en zijn niet openbaar.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP