Gemeente Stekene

Besluitenlijsten

De lijsten met een beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college, het vast bureau en de burgemeester kan je voortaan hier raadplegen.

De duur van de publicatie van de lijsten is afhankelijk van de toezichtstermijnen van de hogere overheid: voor de gemeenteraad en OCMW-raad is dit 30 dagen, voor de andere lijsten is dit tot aan de goedkeuring van de jaarrekening van het jaar waarin deze besluiten zijn getroffen.

Binnen deze termijnen kan je een klacht indienen tegen een genomen besluit bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hoe je dit moet doen vind je op de klachtenwijzer van ABB op http://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP