Gemeente Stekene

Deontologische code personeel

Onder “deontologie” worden de plichten (maar ook rechten) verstaan waaraan iemand zich moet houden bij de uitoefening van diens beroep. Het is voornamelijk een set van gedragsregels die een personeelslid helpt om zo effectief mogelijk een “goede beroepsuitoefening” te garanderen.

Een deontologische code biedt een welgekomen houvast, want een “goede beroepsuitoefening” verandert onder invloed van maatschappelijke tendensen doorheen de jaren.
Deontologie is een attitude en niet het blind opvolgen van enkele beperkte regels.

Het gemeentebestuur verwacht dan ook dat het gemeentepersoneel zich door de deontologische code laat inspireren in de contacten met burgers en collega’s.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP