Gemeente Stekene

Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

De geldende protocollen vind je onderaan deze pagina bij de downloads. 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP