Gemeente Stekene

Resultaten bewonersbevraging dorpskern Stekene 2018

De resultaten van de grootschalige bewonersbevraging, die we in het voorjaar van 2018 lieten uitvoeren bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen, zijn bekend. Dinsdagavond 19 juni 2018 werden de onderzoeksresultaten toegelicht aan geïnteresseerde inwoners.

Grote algemene tevredenheid maar ruimte voor verbetering

Uit de bevraging blijkt dat de Stekenaar tevreden is over de huidige dorpskern. Maar liefst 29 procent geeft een ‘zeer goed’ en 38 procent geeft een ‘goed’ aan de dorpskern. Daarnaast geeft 14 procent een ‘voldoende’ en geeft 17 procent een ‘ondermaatse score’.
Ondanks deze algemene tevredenheid, is 60 procent van de Stekenaars toch voorstander van een heraanleg. Ze vinden de dorpskern onveilig, te druk en niet gezellig, blijkt uit het onderzoek.

Focuspunten zijn ‘mobiliteit en verkeersveiligheid’, ‘weginrichting en –infrastructuur’, en ‘groenvoorziening, natuur en duurzaamheid’. Deze thema’s hebben het meeste impact op de algemene tevredenheid. Voornamelijk de aandacht voor de fietser moet volgens de Stekenaar meegenomen worden bij de heraanleg. Diezelfde thema’s komen ook naar voren als aan de Stekenaar wordt gevraagd waaraan hij budget zou spenderen bij de heraanleg. ‘Meer voet- en fietspaden’, ‘verkeersveiligheid’ en ‘groene ruimte’ zijn daar de topantwoorden.
Over de lokale economie en de horeca in Stekene is de meerderheid van de Stekenaars tevreden, maar deze thema’s hebben een minder grote impact op de algemene tevredenheid.

Opvallend: hoe dichter men bij de dorpskern woont, hoe minder tevreden men is over de mobiliteit en verkeersveiligheid. 65-plussers zijn meer tevreden over de weginrichting dan jonge mensen.

Onderwerp, timing en doelgroep van het onderzoek

Concreet omvatte de studie de Stekense Dorpsstraat, tussen het kruispunt met de Potaardestraat en het kruispunt met de Molenbergstraat. Het marktplein en Parking Centrumzone zijn hierbij inbegrepen. De Dorpsstraat is, naast de Kerkstraat, de grootste centrumstraat van Stekene en een belangrijke verkeersas tussen Kemzeke en Klein-Sinaai.

In de enquête werd gepeild naar de mening over de mobiliteit, weginrichting, groenvoorziening, leefbaarheid, toegankelijkheid, lokale economie en horeca en toeristisch-recreatieve potenties van de zone.

In de periode van februari en maart 2018 werden 8 839 postkaarten uitgestuurd met 15 553 unieke toegangscodes naar alle Stekense gezinnen en ondernemingen. We nodigden elke Stekenaar van 15 jaar en ouder uit om zijn mening te geven over de dorpskern. Dat kon zowel online als op papier. Uiteindelijk ontving het marktonderzoeksbureau 612 volledig ingevulde enquêtes. De responsgraad is een pak beter dan de gemiddelde respons op een bevolkingsbevraging. De resultaten zijn representatief voor de Stekense bevolking.

De volledige onderzoeksresultaten vind je terug in de bijlages.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP