Gemeente Stekene

Nieuwe richtnota meergezinswoningen

Eind mei werd een nieuwe richtnota voor meergezinswoningen of duowoningen goedgekeurd. Deze richtnota is van toepassing op alle omgevingsaanvragen die worden ingediend vanaf 1 augustus 2024.

Deze richtnota moet beschouwd worden als een gedetailleerde leidraad voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bij vergunningsaanvragen voor de oprichting van nieuwe meergezinswoningen op het grondgebied van de gemeente Stekene.

Er worden straten en straatdelen afgebakend waar meergezinswoningen aanvaardbaar zijn en er zijn voorschriften opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving te garanderen.

Bouwheren met plannen om een meergezinswoning of duowoning te bouwen - en hun architecten - kunnen in deze richtnota terugvinden wat de gemeente Stekene belangrijk vindt en waaraan de ontwerpen moeten voldoen.

De richtnota is van toepassing op alle omgevingsaanvragen die worden ingediend vanaf 1 augustus 2024.

op 21 juni 2024
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP