Gemeente Stekene

Overlijden

Elk overlijden op het grondgebied van Stekene moet zo spoedig mogelijk worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Stekene. Dit gebeurt na de vaststelling van het overlijden door een geneesheer.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en levert een toelating tot begraving of crematie af.

Overlijden in het buitenland

Bij een overlijden in het buitenland wordt de overlijdensakte opgemaakt door de plaatselijke overheden in de vorm die in dat land gebruikelijk is.

Wanneer de overledene een inwoner is van Stekene moet de overlijdensakte behoorlijk gelegaliseerd worden. 

De overlijdensakte wordt voorzien van een beëdigde vertaling naar het Nederlands en wordt zo snel mogelijk overgemaakt aan de burgerlijke stand.

Levenloos geboren kindjes

Voor levenloos geboren kindjes maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van levenloos kind op. Klik hier voor meer info.

Meer info

Je kan hier een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen.

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op te hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit

 

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal te melden. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Je vindt hier meer info over Begraven, tarieven en wijze in de gemeente Stekene. 

Klik hier voor het retributiereglement voor grafconcessies. 

Klik hier voor het 'reglement inwendig bestuur: Veiligheid en Burgerzaken'.

 

Wat meebrengen

 • Overlijdensattest afgeleverd door de geneesheer die het overlijden vaststelde.
 • De identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.
 • Eventueel het huwelijksboekje van de overledene.

Als de overledene niet in eigen gemeente gestorven is zijn nog enkele papieren nodig:

 • een verklaring van het bestuur van de woonplaats over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking.
 • een doktersattest waarbij een geneesheer verklaart dat het stoffelijk overschot zonder gevaar voor de openbare gezondheid mag overgebracht worden naar het grondgebied van de gemeente waar de begrafenis zal plaats hebben.
 • een toelating tot begraven in de gemeente waar de teraardebestelling zal plaats vinden.
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP