Gemeente Stekene

Klasuitleningen

Klassen kunnen tijdens de schooluren materialen uitlenen in de bibliotheek. Elke leerkracht kan met een klaskaart maximum 30 materialen ontlenen voor een periode van acht weken, waarvan maximum één verteltheater, drie vertelplaten en twee fundels. De mogelijkheid bestaat om voor of na een klassikale uitlening ook te luisteren en te kijken naar een Kamishibai-verhaal.

Hier vind je meer info over klasuitleningen. 

Voorwaarden

Je kan de uitleentermijn één keer verlengen, op voorwaarde dat het werk niet gereserveerd is door een andere gebruiker. Een klaskaart is enkel geldig van 15 augustus tot en met 30 juni. Je moet alle materialen steeds vóór 7 juli binnenbrengen.

Procedure

Elke leerkracht die in Stekene werkt of woont, kan een klaskaart aanvragen. De inschrijving gebeurt op voorlegging van de lerarenkaart.

Bedrag

Een klaskaart is gratis. Alle klassen kunnen hiermee gratis materialen uitlenen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP