Gemeente Stekene

Speelpleinwerking Riebedebie

Data Riebedebie 2020 en inschrijvingen

UPDATE - 29 mei 2020

Goed nieuws! We hebben meer duidelijkheid gekregen van onze Nationale Veiligheidsraad over de manier waarop we deze zomer onze speelpleinwerking en kampen kunnen organiseren!

INSCHRIJVINGSDATA SPEELPLEINWERKING

We laten jullie al graag de inschrijvingsdata kennen:

  • inwoners van Stekene: inschrijving vanaf maandag 8 juni om 19 uur
  • niet-inwoners van Stekene: inschrijving vanaf maandag 15 juni om 8.45 uur
Je schrijft in via www.stekene.be/riebedebie
INSCHRIJVINGSDATA ACTIVITEITEN

Om de voorbereidingen op een vlotte manier te laten verlopen, werken wij ook dit jaar met deadlines:

  • voor de activiteiten in juli moet je inschrijven vóór 21 juni.
  • voor de activiteiten in augustus moet je inschrijven vóór 19 juli.

Meer info vind je in onze zomerbrochure onderaan bij 'Downloads'!

 

Riebedebie, we stellen ons graag aan je voor!

Waarvoor staan we?

Lachen, gieren, brullen... Dansen, swingen, zingen,... Op de poep, met de beentjes in de lucht of op de schommel met een grote zucht. Gekke fietsen, macramé, kampen bouwen en papier machée. Liedjes zingen, touwtje springen, huppel in de zak of eens kleuren op ‘t gemak. 

Speelpleinwerk is een open en laagdrempelig vakantie-initiatief voor kleuters vanaf 3 jaar en kinderen tot en met het 6de  leerjaar. Tal van animatoren staan in de zomervakantie klaar om de kleuters en kinderen een aangename tijd te bezorgen. Spelen staat hierbij centraal! 

Inschrijving

Deelname aan de speelpleinwerking kan enkel als je kind op voorhand is ingeschreven. 

We werken dit jaar met een gewijzigde inschrijvingsprocedure, die je ook in de zomerbrochure terugvindt.

Er wordt gewerkt met een voorrangsregeling voor uit huis werkende ouders bij het toekennen van plaatsen voor de speelpleinwerking, in deze volgorde:

1. Deelnemers van wie beide ouders (of bij eenoudergezinnen: de ouder) buitenshuis werken.

2. Deelnemers waarvan één van beide ouders niet (buitenshuis) werkt.

3. Deelnemers waarvan de ouder(s) niet (buitenshuis) werken.

Het toevoegen van werkgeversattesten bij de aanmelding is verplicht.

Daarnaast wordt bij het toekennen van de plaatsen ook rekening gehouden met de volgorde waarin deelnemers aangemeld worden.

Kostprijs en annulatie

Je betaalt 4,00 euro per dag. Voor- of naopvang kosten telkens 2,00 euro. Na de zomer ontvang je een factuur voor de deelname aan de speelpleinwerking. Je betaalt dus achteraf.

Wil je een deelnamedag kosteloos annuleren of wijzigen? Voor dagen in juli kan dit uiterlijk op 21 juni 2020, voor dagen in augustus kan dit uiterlijk op 19 juli 2020. Na deze data zijn wijzigingen niet meer mogelijk!

Is je kind niet aanwezig op één of meerdere ingeschreven dagen, dan wordt een boete van 6 euro per dag aangerekend.

Bij ziekte van je kind, moet je een doktersattest indienen bij de Jeugddienst in het sportcentrum. Alleen dan kan de afwezigheid kosteloos geannuleerd worden. Geen afgifte van een doktersattest = boete van 6 euro per deelnamedag. 

Tussenkomst mutualiteit

Komt je mutualiteit tussen voor de kosten van de speelpleinwerking? Vraag dan je attest aan bij de Jeugddienst. De kosten voor deelname aan speelpleinwerking zijn ook fiscaal aftrekbaar. Het gemeentebestuur bezorgt je automatisch een fiscaal attest.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP