Gemeente Stekene

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert bij een aantal huishoudens in onze gemeente een officiële enquête om onderzoek te doen naar inkomen en levensomstandigheden. Ontvang je ook een uitnodigingsbrief in de bus? Dan wordt jouw medewerking zeer op prijs gesteld.
De EU-SILC-enquête: wat en hoe

Statbel (het Belgisch statistiekbureau) organiseert bij een aantal huishoudens uit onze gemeente een officiële enquête over inkomen en levensomstandigheden. Deze huishoudens werden op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en diverse beleidsinstrumenten, waaronder het nationale hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

De geselecteerde huishoudens zullen in de periode januari tot juni 2024 gecontacteerd worden.
Krijg jij ook een uitnodigingsbrief in de bus? Dan wordt jouw medewerking aan deze enquête zeer op prijs gesteld. Je medewerking is vrijwillig, maar wel van groot belang voor de kwaliteit van de resultaten en een nauwkeurige schatting van de armoede. Als bedanking ontvang je gedurende je deelname aan de enquête een jaarlijkse vergoeding van 30 euro.

 
Enquête van Statbel in Stekene meet de arbeidskrachten

Verschillende huishoudens in onze gemeente zijn geselecteerd om deel te nemen aan de enquête naar de arbeidskrachten. Interviewers van Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, komen binnenkort naar Stekene om deze huishoudens te ondervragen.

De huishoudens die geselecteerd zijn uit het Rijksregister ontvangen een brief van Statbel met de contactgegevens van de toegewezen interviewer. De interviewer zal contact opnemen met het huishouden om een datum voor het interview af te spreken. Deelname aan het onderzoek is een wettelijke verplichting op grond van een Koninklijk Besluit. Voor de geselecteerde huishoudens is de deelname een uitgelezen kans om bij te dragen tot een beter begrip van de arbeidskrachten in België.

De resultaten van de enquête, die volledig anoniem zijn, geven een overzicht van de Belgische arbeidsmarkt en bestrijken onder meer de werksituatie, de zoektocht naar werk, onderwijs en diploma’s. Statbel gebruikt deze gegevens om statistieken op te stellen op nationaal en regionaal niveau. Omdat de enquête ook in andere EU-lidstaten wordt georganiseerd worden ook vergelijkende Europese statistieken opgesteld.

 
Meer info

Klik hier voor meer info over de enquête naar inkomen en levensomstandigheden.

Klik hier voor meer info over de enquête over arbeidskrachten.

op 30 november 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP