Gemeente Stekene

EHBD-koffer in bib en nodenbevraging rond dementie

Stekene zet sterk in op het zorgthema dementie. De werkgroep Dementievriendelijk Stekene stelde daarom een EHBD-koffer samen, waarbij EHBD staat voor Eerste Hulp Bij Dementie. De koffer richt zich naar thuiswonende mensen met dementie en hun omgeving, en kan je in onze bib ontlenen.

EHBD-koffer

De EHBD-koffer bevat verschillende materialen rond het thema dementie: informatieve boeken, kinderboeken, films, een kaartspel, leestips, ...

Iedereen kan deze box, net zoals een boek, voor maximum vier weken ontlenen in de bib. 

Daarnaast vind je er ook informatie in over het Inloophuis Waasland. Dit is een toegankelijke ontmoetingsplek voor mensen met (een vermoeden van) geheugenproblemen of dementie en hun naasten. Zorgprofessionals en vrijwilligers staan er klaar om je een luisterend oor te bieden en je vragen te beantwoorden.

Je bent elke derde vrijdag van de maand tussen 13.30 en 16.30 uur welkom in het Inloophuis Waasland, zonder afspraak, op het gelijkvloers van Woonzorgcentrum De Ark, Kalkstraat 48, 9100 Sint-Niklaas.

Nodenbevraging over dementie

Stekene streeft ernaar om een zo dementievriendelijke gemeente te zijn. Maar het kan altijd beter ... daarom peilen we graag naar jouw noden, verwachtingen en wensen op dit vlak.

Maak ze kenbaar via de thematafel in de bib, via samen.stekene.be of bij team Gezin, Welzijn en Gezondheid in de Kerkstraat 14.

Dementievriendelijk Stekene
is een partnerorganisatie van gemeente Stekene met met Woonzorgcampus Vlashof, Zorg Stekene, Seniorenraad Stekene, De Companjong, Expertisecentrum Dementie Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen, 
op 17 juni 2024
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP