Gemeente Stekene

Bekendmakingen

Hier kan je o.a. raadsbesluiten vinden over diverse reglementen  alsook de lijsten met een beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college, het vast bureau en de burgemeester.

Je kan klacht indienen tegen een besluit binnen bepaalde termijnen: in principe is dit dertig dagen. Voor de meerjarenplannen en de aanpassingen ervan geldt echter een termijn van vijftig dagen.

De klacht kan zowel digitaal als op papier worden ingediend::

  • via aangetekende zending: ofwel per post naar het adres van het Agentschap in Brussel, vermeld op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur: de toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis –site - Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
  • via aangetekende mail naar binnenland@vlaanderen.be
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres van het Agentschap Binnenlands Bestuur
  • via het digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (www.lokaalbestuur.vlaanderen.be).

Meer uitleg vind je op de klachtenwijzer van ABB via www.lokaalbestuur.vlaanderen.be.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP