Gemeente Stekene

Bedrijfsvoering

De manier waarop de interne dienstverlening (bedrijfsvoering) is georganiseerd bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de externe dienstverlening.

Het managementteam van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het vergadert wekelijks, met de algemeen directeur als voorzitter.
Bedoeling is de beleidsadviezen, de voorbereiding van het meerjarenplan en de gemeentelijke organisatiebeheersing te coördineren.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP